Vrouwin de zetel
Coronavirus

De gevolgen van het coronavirus treffen ons allemaal en laten niemand onberoerd. Bethanië wordt, net als alle andere zorgvoorzieningen, hierdoor gedwongen tot maatregelen. We begrijpen echter dat dit een impact heeft op bewoners en familie. Vandaar dat de maatregelen met betrekking tot bezoek- en weekendregeling stapsgewijs en onder strikte voorwaarden gewijzigd worden. De afweging van de veiligheid van onze patiënten en bewoners staat daarbij nog steeds voorop. 

In wat volgt vind je een algemeen overzicht van de praktische regelingen. Wil je meer info, neem je contact op met (de verantwoordelijke van) de afdeling of de persoonlijk begeleider van jouw familielid.

  • De veiligheidsvoorschriften (handhygiëne, afstand houden) worden ten allen tijde gerespecteerd. In dat kader heeft Zorgnet Icuro een brochure opgesteld om contacten zo veilig mogelijk te laten verlopen. 
  • Uitzondering wat de afstandsregeling betreft zijn de leden van het eigen gezin. Wanneer de veiligheidsafstand met leden buiten het eigen gezin niet kan gewaarborgd worden, wordt een mondmasker gedragen.  Indien nodig worden deze ter beschikking gesteld door Bethanië en nadien gewassen en gestreken op de afdeling.

  • Elke patiënt mag maximaal 10 verschillende contacten per week hebben, los van het gezin.

  • Groepsbijeenkomsten worden beperkt tot maximaal 10 personen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten (thuis of buitenhuis).
  • Georganiseerde sport en culturele activiteiten onder begeleiding van een verantwoordelijke zijn beperkt tot 20 personen in juni en tot 50 personen in juli, op voorwaarde dat de veiligheidsafstand wordt gerespecteerd
  • Alle patiënten worden vooraf goed geïnformeerd over de richtlijnen. We vragen patiënten om zelf een registratie bij te houden van de contacten. 
  • Uitgang, bezoek en weekendregeling kunnen enkel wanneer de patiënten en het bezoek gedurende 14 dagen geen symptomen hadden. Indien iemand waarmee men contact had achteraf ziek wordt, vragen we om onmiddellijk de afdeling te verwittigen.
  • Bezoek in het psychiatrisch ziekenhuis verloopt bij voorkeur in open lucht, weg van de afdeling. Indien dit niet mogelijk is, gebeurt het bezoek in een aparte, daartoe voorziene ruimte.  
  • Deze afspraken zijn geldig tot 31 juli.

Flyer richtlijnen weekendregeling

Heb je vragen? Neem dan contact op met de afdeling van jouw familielid of naaste. Heb je vragen over deze algemene richtlijnen, kan je terecht op +32 (0)3 380 33 00

Wij rekenen op jullie begrip en steun om dit vlot te laten verlopen.