Coronavirus
Coronavirus

Het is belangrijk om bewust te zijn van de ernst van het coronavirus, er verantwoordelijk mee om te gaan en burgerzin te tonen.

Daarom nemen we een aantal preventieve maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen. Uiteraard houden we rekening met het algemeen advies van de overheden en volgen dit advies op de voet.

Adviezen en maatregelen (laatste wijzigingen op 8 mei)

 • Afspraken m.b.t. poliklinische consultaties en dagbehandeling worden per patiënt en per behandelaar gemaakt.
 • Vanaf 11 mei vindt een gefaseerde heropstart van de ontmoetingshuizen (De Honk, Aliado en Kompas) plaats. Per zorggebruiker en per ontmoetingshuis worden afspraken op maat gemaakt. Neem contact op met het ontmoetingshuis voor meer info.
 • Opnames worden afgewogen op basis van:

  • Dialoog met de arts

  • Dringendheid

  Indien een opname niet mogelijk is, worden alternatieven besproken.

 • De maatregelen rond bezoek werden versoepeld voor familieleden en naasten. In het betreffende nieuwsbericht hierover vind je steeds de meest actuele informatie. 
 • Voor het brengen of ophalen van persoonlijke spullen van opgenomen patiënten, kan een individuele afspraak gemaakt worden met de afdeling. Het uitwisselen van deze zaken verloopt via hulpverleners aan de ingang van het gebouw. 
 • Het restaurant is gesloten voor patiënten en bezoekers en serveert geen maaltijden of drank meer. Tijdens het weekend is de cafetaria volledig gesloten.
 • De bibliotheek is op bepaalde momenten open na afspraak. Klik hier op de online catalogus om te bekijken wat er uitgeleend kan worden.
 • Ben je leverancier, neem dan op voorhand contact met de betrokken dienst en maak goede afspraken i.v.m. de noodzaak van de levering, de plaats en het tijdstip. Beperk je aanwezigheid in ons ziekenhuis en het contact met onze medewerkers tot het strikte minimum.
 • Als jij om noodzakelijke redenen toch in ons ziekenhuis moet zijn, vragen wij jou voldoende sociale afstand te houden (minstens 1,5 meter) en ben je verplicht om strikte handhygiëne toe te passen.

Meer informatie?